Dyrekcja

Dyrekcja:
Dyrektor szkoły:
mgr Mariusz Pawłowski
Zastępca dyrektora szkoły:
mgr Małgorzata Aziukiewicz

Główne kompetencje dyrektora:
  1.  Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Szkoły,
  2.  Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  3.  Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole i przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
  4.  Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
Informacja wytworzona przez dnia 02.09.2011
Opublikowana przez Beata Holewa dnia 02.09.2011. Odsłon 134, Wersja 1drukuj
 
Początek strony