Rada pedagogiczna

Członkowie Rady Pedagogicznej:
1. mgr Marzena Pietruk-Żytkowska - pedagog szkolny
2. mgr Monika Marczuk - logopeda szkolny
3. mgr Jarosław Biskupski - język polski
4. mgr Irena Moraczyńska - język polski
5. mgr Danuta Syroka - język polski, klasy młodsze
6. mgr Renata Kopczewska - matematyka
7. mgr Anna Borowik - matematyka
8. mgr Beata Holewa - informatyka, fizyka
9. mgr Eliza Labuda-Kopycińska - historia, wos, biblioteka
10. mgr Danuta Steć - historia,wos
11. mgr Danuta Mila-Czerwiec - biologia, chemia, przyroda
12. mgr Małgorzata Ujma- chemia, biologia
13. mgr Anna Kleczkowska - geografia, biblioteka
14. mgr Ryszard Hendryk - wf
15. mgr Eugeniusz Krassowski - wf
16. mgr Magdalena Cieślicka- wf
17. mgr Teresa Kozak - plastyka, muzyka, sztuka, świetlica
18. mgr Elżbieta Johnson-Kordek - język angielski
19. mgr Iwona Wota - język niemiecki
20. mgr Dagmara Zakrzewska - jezyk angielski
21. mgr Małgorzata Andrzejczak - religia
22. ks. Zbigniew Dudojć- religia
23. mgr Halina Rachwalska - klasy modsze
24. mgr Danuta Syroka - klasy młodsze, jezyk polski
25. mgr Marta Bartos - klasy młodsze
26. mgr Magdalena Żywicka - świetlica
27. mgr Monika Pietraś - świetlica, wf
28. mgr Władysław Hałasiewicz, psycholog szkolny
Kompetencje Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach
znajdują się w Statucie Szkoły (Rozdział I artykuł 2).
Informacja wytworzona przez dnia 02.09.2011
Opublikowana przez Beata Holewa dnia 02.09.2011. Odsłon 156, Wersja 1drukuj
 
Początek strony