Zarządzenia dyrektora

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 31/2010, Z dnia: 31.08.2010, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 31 Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach W sprawie sposobu wykonania Przepisu art.42ust.2pkt2lit.a i b ustawy Karty Nauczyciela
Informacja wytworzona przez dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Beata Holewa dnia 02.09.2011 , wersja 1
Początek strony