Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano pozycję menu: Stosowane środki poprawy efektywności energetycznej Menu 03.09.2018 15:16 Agnieszka Hordejuk
2 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Informacje Menu 03.09.2018 15:16 Agnieszka Hordejuk
3 Dodano wiadomość: Polityka prywatności Wiadomości 27.03.2013 12:37 bip redaktor
4 Dodano pozycję menu: Polityka prywatności Menu 27.03.2013 12:36 hsi hsi
5 Dodano wiadomość: Wykaz podręczników wykorzystywanych w szkole Wiadomości 02.09.2011 9:07 Beata Holewa
6 Dodano wiadomość: Wykaz programów wykorzystywanych w szkole Wiadomości 02.09.2011 9:05 Beata Holewa
7 Dodano wiadomość: Plan pracy szkoły Wiadomości 02.09.2011 9:04 Beata Holewa
8 Dodano wiadomość: Program rozwoju szkoły Wiadomości 02.09.2011 9:03 Beata Holewa
9 Dodano wiadomość: Program profilaktyczny Wiadomości 02.09.2011 9:02 Beata Holewa
10 Dodano wiadomość: Samorząd uczniowski Wiadomości 02.09.2011 9:00 Beata Holewa

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 10  prawy

Do druku Początek strony